Motivační citáty

posted in: Blog | 0

Motivační citáty související s psychoterapií.

„Včera jsem byl chytrý a chtěl jsem změnit svět. Dnes jsem moudrý, protože měním sám sebe.“

„Duše a tělo jsou spojené nádoby, stůně-li duše, stůně i tělo.“

„Síla myšlenky změní celý vesmír.“ Nikola Tesla

“Strach před problémy nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.“

„Nebojte se ničeho. Máte ve svém nitru všechnu moudrost, všechno vědění, všechnu energii a všechnu sílu.“

„Sami sebe můžeme dostat na dno, nebo na vrchol svých možností. Množství vynaložené energie je v obou případech stejné.“

„Život má ten smysl, který mu dáme.“ Robert Fulghum

„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ Albert Einstein

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“ Konfucius

„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“

„Jsme živou silou vesmíru, v každém okamžiku máme moc si zvolit kým a čím chceme v tomto světě být.“ Eckhart Tolle

„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.“ Ralph Waldo Emerson

„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

„Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.“ Joseph Murphy

„Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.“ Dalajlama