Společnou prací zvládneme

 • emoce
 • nemoce
 • traumata
 • posttraumatické stavy
 • strachy a úzkosti dospělých i dětí
 • fobie
 • stresy
 • deprese
 • závislosti
 • neplodnost  mající původ v podvědomí – odbourání psychických bloků
 • složité životní situace jako je ztráta důvěry, nevěra, rozchod a rozvod
 • zklamání
 • ztráta zaměstnání a syndrom vyhoření
 • ztráta sebevědomí, sebeúcty a sebedůvěry
 • koučing

 

Dokážeme společnou silou vyřešit Vaše osobní problémy, problémy v rodině, v zaměstnání, v komunikaci,
v mezilidských vztazích.

Posílíte Vaši sebedůvěru, zvýšíte sebeúctu a sebevědomí.

Pomyslnou trojnožku základních životních hodnot – zdraví, práce, vztahy, postavíme pevně na zem.

 

„Strach před problémy nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení.“